Escola de tennis

Escola de tennis

Benvinguts a l'Escola de Tennis del RCTB-1899

L'Escola de Tennis de l’RCTB-1899 és un referent tant a nivell nacional com internacional. Una de les seves senyes d'identitat característica és que els seus alumnes no només adquireixen un alt nivell tècnic, sinó que també interioritzen una sèrie de valors com són la disciplina, l'esforç, el companyerisme i el “fair play”. El lema "saber guanyar i saber perdre" està present en la filosofia de l'Escola, i reflecteix molts d'aquests valors que es procuren transmetre.

Formació tennística i humana

Èric Domènech és actualment el Director Tècnic de Tennis.

Sota la seva direcció, fins a un total de 44 entrenadors s'encarreguen de dur a terme una doble tasca de formació, tennística i humana, amb els més de 600 alumnes que integren l'Escola. Aquests alumnes es divideixen en set grups: Mini-tennis, Base, Benjamins, Tecnificació, Competició, Adults i Universitaris.

Des del mateix any de la seva fundació, el 1899, l’RCTB-1899 ha anat sumant títols en totes les categories. Tots aquests títols s'han aconseguit a base de l'esforç i el sacrifici dels nostres socis, jugadors i entrenadors que dia a dia, amb la seva implicació i dedicació, han aconseguit aquest magnífic palmarès.

Horaris i tarifes de l'Escola de Tennis

L'Escola de Tennis de l’RCTB-1899 concentra la major part de la seva activitat amb nens, joves i adults a les tardes, des de les 15h a les 22h., excepte l’Escola Universitària, que també s’imparteix pels matins entre setmana, i les Escoles Base i Benjamí, que imparteixen classes els dissabtes al matí.

L'escola es divideix en set grups i cadascun té els seus horaris i tarifes particulars. Els preus varien en funció de si es tracta d'un soci o un fill de soci, i de si es cursen un, dos o més dies d'entrenament a la setmana. En l'opció 'Inscripcions' teniu detallada tota la informació sobre tarifes i horaris.

Organigrama Escola de Tennis

Èric Domènech

Director Tècnic de Tennis

Josep Monclús

Subdirector de l'Escola de Tennis

Marc Visiedo

Responsable Escola Base, Escola de Tecnificació, Competició Club i Adults

Josep Monclús

Responsable Benjamins

Albert Angulo

Responsable Grups de Competició i Projecte Next Gen

Víctor Sánchez

Responsable Escola Universitària

David Serrano

Responsable Escola de Competició

Eloi Abelló

Responsable Escola Alt Rendiment

Ana Mª Segura

Responsable Àrea Veterans