Adaptació del sistema de reserves de pistes de tennis i pàdel

12/05/2022

Es comunica a tots els socis i sòcies de l’RCT Barcelona-1899 que, a partir d’aquest diumenge, 15 de maig, s’implanten alguns ajustaments en la reserva de pistes de tennis i pàdel. El sistema en funcionament serà el següent:

  • De dilluns a divendres, es poden fer reserves tant on-line com presencialment, amb un 50% d’acceptació per a cada modalitat.
  • Els caps de setmana, les reserves només es poden fer de forma presencial.
  • No es dirà la pista en el moment de la reserva sinò que s’haurà d’anar a control de pistes a l’hora reservada per tal que se’ls assigni una pista.
  • Els jugadors/es de la reserva s’han de personar a control de pistes per a verificar que són ells/es qui juguen.
  • Es concedeix un temps de demora de 5 minuts per a presentar-se a control de pistes a l’hora reservada. Si passat aquest temp les persones de la reserva no hi són, la pista quedarà automàticament alliberada per a la seva reserva presencial.
  • En el cas del pàdel, sí s’especificarà, quan es faci la reserva telefònica, si és una pista indoor o no.