Programa de visites entre clubs membres de Centenary Tennis Clubs (CTC)

11/05/2022

Els membres del club CTC poden visitar altres clubs centenaris a tot el món, aprofitant un programa exclusiu de visitants. S'apliquen els següents termes i condicions recíprocs:

PROTOCOL DE VISITES

1. Cada membre de ple dret d'un club membre CTC tindrà la possibilitat de visitar qualsevol dels altres clubs membres CTC.

2. El Club d'origen del convidat visitant emeterà una carta de presentació al respectiu membre que confirma la seva membresia plena i autoritza la sol·licitud. Les dades de contacte del club es poden trobar aquí:

https://www.centenarytennisclubs.org/index.php/members-clubs/all-member-clubs

3. El soci visitant haurà de comunicar la seva visita al club amfitrió amb una setmana d'antelació. Aquest ajudarà a esbrinar si la visita és possible. 

4. S'emetrà una targeta de convidat al membre visitant que li permetrà tenir els mateixos privilegis que un membre ordinari del club com l'accés a la casa club, al restaurant, zona de fitness o a les pistes de tennis. Es poden aplicar tarifes, especialment quan els membres del club han de pagar pel servei en concret.

5. Els privilegis de visita dels membres es limitaran a un màxim de tres dies per calendari anual. Els privilegis no s'apliquen als residents de la ciutat del club amfitrió.

6. Mentre estigui al club amfitrió, el membre visitant ha de complir amb totes les regles, regulacions i polítiques del club visitat. El club amfitrió es reserva el dret de cancel·lar qualsevol privilegi en cas de mala conducta.

7. Totes les comptes han de ser pagades pel soci viatger abans d'abandonar el club amfitrió.

8. Aquestes normes i reglaments són recomanacions. Qualsevol club membre de CTC pot suspendre temporal o permanentment la seva preparació per recolzar aquest programa.