Fem un ús responsable de l’aigua

09/03/2023

Aquesta setmana s’ha publicat el decret mitjançant el qual s'estableixen mesures extraordinàries i urgents per fer front a la situació de sequera excepcional que pateix Barcelona, entre altres municipis

El decret estableix algunes restriccions que poden afectar a la quotidianitat de les nostres instal·lacions, més concretament al reg de les plantes i vegetació del Club, no així al reg de les pistes doncs el decret estableix que quedem exempts els esports federats. És per això que el reg de les pistes continuarà fent-se amb l’aigua necessària perquè estiguin en perfecte estat mentre que el reg de la vegetació es farà per degoteig o amb mitjans manuals com ara regadores.

L’RCTB-1899 disposa d’un pou d’aigua amb un abundant cabal subterrani provinent dels aqüífers reconegut i legalitzat a l’Agència catalana de l’aigua mitjançant autoritzacions administratives que comporten el pagament d’un cànon trimestral.

Amb aquesta aigua freàtica es reguen les pistes i la vegetació del Club amb el vistiplau de l’administració. Donada la situació d’excepcionalitat, si passem a alerta vermella, pot passar que l’Agència catalana de l’aigua ens ordeni la reducció temporal del cabdal de captació d’aigua establert a l’autorització administrativa.

Per fer front a l’emergència climàtica i les previsions de reducció de la disponibilitat d’aigua, l’RCTB-1899 va presentar ahir als socis el projecte de de reutilització de les aigües residuals generades a les dutxes i el reaprofitament de l'aigua pluvial per al reg de les pistes i jardins. Aquest projecte es va iniciar fa quasi 2 anys per la Comissió de Sostenibilitat del Club i després de rigorosos estudis i proves pilot, avui és una realitat. Mitjançant la instal·lació de 3 dipòsits subterranis amb una capacitat d’emmagatzematge de 78m3 d’aigua el Club podrà ser 100% sostenible per al reg de pistes i jardins. Els primers treballs per habilitar el reciclatge d'aigües de les dutxes començaran al maig mentre que la construcció dels dipòsits de sota la terrassa s'iniciaran a finals de juliol

Aprofitem també per a fer-vos un prec solidari perquè us dutxeu de la manera més breu possible i que us assegureu de tancar aixetes quan les obriu, a fi d’estalviar aquest bé preuat que suposa l’aigua.

En cas de tenir novetats sobre la situació actual de sequera excepcional, us tindrem informats.

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!