El teu cos no entén que no et moguis

27/04/2020

A l’equip de FisioSalut ens agrada veure la fisioteràpia com una combinació entre la teràpia manual, l’aplicació de diferents agents físics i l’exercici físic o terapèutic

La teràpia manual és una eina imprescindible pels fisioterapeutes, molt important a les primeres fases de tractament, especialment en lesions múscul-esquelètiques. Té efecte analgèsic, neuro-fisiològic amb la modulació de l'excitabilitat del sistema nerviós central, ajuda a corregir restriccions de moviment i millora el transport doxigen de la zona tractada. Això sí, hem de ser conscients que en la majoria dels casos ha d'anar acompanyat d'exercici actiu. Lexercici físic és ideal començar-lo progressivament durant el tractament i no només ajuda a fixar els efectes de la teràpia manual sinó que els seus efectes són a llarg termini.

Cada cop més, els estudis científics apunten lexercici terapèutic com a tractament prioritari en la gran majoria de patologies. El cos està pensat per moures. El moviment recompensa lorganisme amb un millor estat de salut físic i mental. Està més que demostrats els beneficis de lexercici físic, sent els més coneguts:

  • Augment de la massa i to muscular
  • Augment capacitat cardio-respiratòria
  • Augment del metabolisme
  • Correcta resposta immunitària

Veient aquests efectes, podríem dir que si sumem lexercici físic, la teràpia manual i una valoració clínica exhaustiva, tindríem la millor manera de minimitzar el risc lesional, no?. Bé, sentim dir que no és del tot cert. No ens podem oblidar d’aspectes iguals o més importants com son una bona alimentació, descans, hidratació, recuperació i control del estrès.

A FisioSalut pensem en tractar els pacients duna manera integral en lloc de lesions aïllades. Això implica una valoració i un tractament no només de la zona lesionada, sinó que amb una visó global del cos. I per tant, el tractament no només dependrà de la teràpia manual o del què pugui realitzar el fisioterapeuta, (és a dir, el treball a la llitera) sinó que també serà determinant el treball actiu o exercici físic que haurà de realitzar el pacient.

A la nostra consulta acostumem trobar-nos amb dos tipus de lesions:

Lesions agudes: aquelles que duren menys de 3 mesos i que normalment són fruit duna causa-efecte, com per exemple, un esquinç posterior a una caiguda. Cada una daquestes lesions té un temps de curació més o menys determinat que dependrà del grau, de les estructures lesionades i de cada pacient en concret.

 Lesions cròniques: aquelles que duren més de 6 mesos i que no han tingut cap factor desencadenant aparent. Els més típics són el dolor persistent a nivell de l’esquena o el dolor miofascial, que poden estar produïts per una debilitat muscular secundària a una mala postura mantinguda, una mala tècnica esportiva o la inactivitat. En aquestes patologies un dels grans problemes que ens podem trobar es el que es coneix com a Síndrome de Sensibilització Central. Qualsevol dolor, si es fa crònic i esgota la nostra capacitat d'adaptació, pot esdevenir un Síndrome de Sensibilització Central.

El sistema nerviós central queda, en major o menor mesura, sensibilitzat davant els estímuls que li arriben, tant de l'exterior com des del propi individu.

En tots dos tipus de lesions, el tractament i la tornada a la pràctica esportiva passarà per un període dexercici físic en funció de la lesió i de lestat de forma del pacient, i sempre pautat pel fisioterapeuta. Lexercici terapèutic serà molt important en lesions cròniques per trencar el cercle viciós del dolor i recompensar lorganisme amb un bon estat de salut.

En definitiva, a FisioSalut apostem per un tractament global i amb l’objectiu de fixar els efectes del tractament a llarg termini. Per això no només recomanem lexercici físic com a tractament sinó que també com a prevenció i entendre que la teva visita al fisioterapeuta en la majoria dels casos haurà d’anar de la mà dexercici terapèutic.

 

Bibliografia:

Bernal-Utrera C, González-Gerez JJ, Saavedra-Hernandez M, Lérida-Ortega MA and Rodríguez-Blanco C. Manual therapy versus therapeutic exercise in non-specific chronic neck pain: study protocol for a randomized controlled trial. Bernal-Utrera et al. Trials (2019) 20:487

Rabey, M., Hall, T., Hebron, C., Palsson, T.S., Christensen, S.W., Moloney, N. Reconceptualising manual therapy skills in contemporary practice, Musculoskeletal Science and Practice (2017).

Panahi S and Tremblay A (2018) Sedentariness and Health: Is Sedentary Behavior More Than Just Physical Inactivity? Front. Public Health 6:258.

Barker K, Eickmeyer S. Therapeutic Exercise. Med Clin N Am - (2019). 0025-7125/19/a 2019 Elsevier Inc