Serveis gratuÏts per a socis de l'RCTB-1899

Serveis gratuÏts per a socis de l'RCTB-1899
Vistaoptica
  • Prova d'audiòfons durant 1 mes i revisió auditiva
  • Adaptació i prova de lents de contacte
  • Revisió de la vista