Campus Esportiu de Setembre 2020

15/07/2020

S'organitzarà de l'1 al 10 de setembre amb opció de dinar o sense

Setmana 1: de l’1 al 4 de setembre

Setmana 2: del 7 al 10 de setembre

Alumnes nascuts entre els anys 2016 i 2011

 

 

 

 

 

 

HORARIS

  • Matins sense dinar de 9h a 13h             

Tennis, preparació física, jocs i piscina                                  139€/set.

  • Matins amb dinar de 9h a 15h               

Tenis, preparació física, jocs, piscina, menjar i tallers           190€/set.

 

INFORMACIÓ E INSCRIPCIONS

Responsable: Xavi Alujas 

Enviant un e-mail a xalujas@rctb1899.es  indicant:

  • Nom i cognom dels alumnes
  • Setmana i modalitat escollida
  • Nom del soci, data naixement, DNI, e-mail i telèfon de contacte (només per alumnes nous)
  • Acceptació del tractament de dades de i consentiment d’imatges (només per alumnes nous)
  • Les presents dades personals són cedides per l’interessat/da a l’RCTB-1899 amb l’únic fi de possibilitar els serveis i prestacions als que té dret l’interessat per participar en les Estades d’Estiu de l’RCTB-1899. A més, dono el meu consentiment a que les meves dades puguin ser utilitzades per a la recepció de comunicacions de l’Activitat del Club. Així mateix, permeto la cessió de les meves imatges, vídeos o sons registrats pels equips de vigilància de l’RCTB-1899 amb objecte de garantir la seguretat de les persones i les seves pertinences..
  • Permeto cedir les imatges, vídeos i sons que pugin ser registrats pel Club amb fins de publicitat i màrqueting de l’RCTB-1899.

 

La inscripció a las activitats de setembre suposa l’acceptació de la normativa

Les places són limitades i es tramitaran per estricte ordre de recepció.