Les Beques Fundació Tennis Barcelona: El nou repte a favor de l'educació

Les Beques Fundació Tennis Barcelona: El nou repte a favor de l'educació
13/06/2024

Tanquem el curs amb una gran notícia, el llançament del Programa de Beques de la Fundació Tennis Barcelona, una iniciativa dissenyada per donar suport a joves que volen continuar els seus estudis a l'àmbit esportiu. La posada en marxa d’aquest nou programa respon a la voluntat de tancar un cercle que complementi la part esportiva amb l’educativa, creant així oportunitats per a molts joves de Barcelona en risc d’exclusió social.

El Programa de Beques té com a objectiu finançar cursos de formació per a joves majors de 16 anys, permetent seguir un itinerari formatiu relacionat amb l'esport amb especial atenció al món del tennis, però sense excloure altres opcions, sempre que estiguin vinculades a l'àmbit esportiu. En aquest sentit, la Fundació entén la formació com a motor de canvi tant a nivell individual com social, treballant amb determinació per fomentar la inclusió des de la creació de l'Escola de Tennis Solidari de l’RCTB-1899 el 2021.

Després d'un any dissenyant el programa, al febrer d'aquest any, la Fundació va fer pública la convocatòria pilot adreçada a les entitats d'atenció social amb què col·labora habitualment a través de la seva Escola Solidària. A l'abril i al maig, es van començar a rebre les primeres candidatures i ja s'ha atorgat la primera beca a un jove que podrà completar els estudis de manteniment d'instal·lacions esportives el curs vinent.

El programa té una dotació pressupostària per al curs 2024-2025 amb la il·lusió que pugui continuar avançant en la comesa d'ajudar aquests joves en risc d'exclusió, dotació que cobreix diverses despeses relacionades amb la formació, incloent-hi matriculació, materials, dispositius tecnològics, sortides educatives o despeses de transport.

Les candidatures han de ser presentades per les entitats d’atenció social i son avaluades per un Comitè Tècnic i aprovades per la Comissió de Beques de la Fundació. Els joves becats assumeixen el compromís de completar la formació i participar en activitats socials, mentre que les entitats de referència s'encarreguen de donar suport i seguir el progrés dels beneficiaris.

Per un futur esportiu, formació i oportunitats, seguim sumant!