Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 121 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 121 Next Page
Page Background

9

rctb ·

1899

12/2016 · número 200

Reial Club de Tennis Barcelona-1899

Bosch i Gimpera, 5-13

08034 Barcelona

www.rctb1899.es

President:

Albert Agustí García-Navarro

Vicepresidents:

Javier Faus, Juan Ignacio Soler-Cabot,

Jaume Llena

Secretari:

Pablo Molins

Tresorera:

Calamanda Grifoll

Vocals:

Glòria Belil, Lluís Bruix, Josep Costa,

Josep Mª Fusté, Werner Knuth, Emilio

Marfà, Anna Marqués, Jordi Montes,

Sònia Parera, Manuel Pich-Aguilera

Directora Gerent: Idoya Sierra

REVISTA RCTB-1899

Edita:

Departament de Comunicació

del Reial Club de Tennis

Barcelona-1899

Coordinació general:

Xavier

Gonzàlvez-Amat (xgonzalvezamat@

rctb1899.es)

Direcció publicitària:

Neus Àvila

(navila@rctb1899.es

)

Redacció:

Marc Raymundo Carranza,

Xavier Gonzàlvez-Amat

Col·laboradors:

Albert Costa, Èric

Domènech, Ana Segura, Fede Vives,

Eulàlia Vilardell, Sergi Isidoro, Jordi

Mateu, Maria Carles

Fotografia:

Bito Cels, Berta

Hausmann, COE: Nacho Casares i

Diego G. Souto, ATP, WTA, ITF, RFET,

FCT, Xavier Gonzàlvez-Amat, Rafa

Nadal Academy, Escola de Tennis

Portada:

Rafa Nadal i Marc López

al podi de Rio 2016/ COE - Nacho

Casares

Producció i Maquetació:

Edicions MIC

Tel. 902 271 902/ (+34) 93 799 07 07

www.revistesamida.cat

10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Notícies Escola de Tennis

18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Calendari

20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Notícies Centenary Tennis Clubs

24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Notícies Tennis Sènior

28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Notícies Pàdel

32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Notícies Tennis Professional

38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reportatge: Jocs Olímpics Rio 2016

52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reportatge: Penya Paquets

54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reportatge: 200 revistes de l’RCTB-1899

72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Notícies Social

76. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Festa de l’Estiu

80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vetllades Musicals

82. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oktoberfest

84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perfil Jordi Mateu Sancho

86. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perfil Maria Carles Batlló

88. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reportatge: 95è Campionat Social de l’RCTB-1899

94. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Restaurant

96. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Campionat d’Espanya per Equips Absoluts Masculins

102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Campionat d’Espanya per Equips Absoluts Femenins

106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Reportatge: Rafa Nadal Academy

108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Patrocinadors

112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .RCTB-1899 Solidari

114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Xarxes Socials

115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flash Quotes

116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Serveis Club

117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atenció al Soci

118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Llegenda